Gå till innehåll

Tillgänglighetsgranskning

Det är viktigt att alla potentiella besökare av en webbplats Länk till annan webbplats. kan hitta och ta del av all information. För många offentliga verksamheter är detta inte bara viktigt utan ett lagkrav. Från 2025 gäller lagkravet även för privat sektor. Vi på Soleil erbjuder tillgänglighetsgranskning för att säkerställa att ni uppfyller EU-direktivet (2016/2102) om digital tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Tillgänglighetsgranskning av er webbplats

På Soleil är tillgänglighet en självklar del av webbutveckling. En tillgänglig webb för alla är en demokratisk fråga, och vi hjälper er att säkerställa att lagar följs och direktiv uppfylls. För att uppfylla tillgänglighetsdirektivet behöver ni följa WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 nivå AA.

Vi är stolta över att ha två IAAP-certifierade Länk till annan webbplats. tillgänglighetsexperter som ser till att vi håller en hög nivå på våra leveranser. Genom vår tillgänglighetsgranskning ser vi till att din webbplats uppfyller nuvarande lagkrav och är förberedd för framtiden, där digital tillgänglighet blir alltmer central.

Med vår webbplatsgranskning får du

  • Kunskap om olika användargruppers behov på webbplatsen.
  • En checklista över vad som behöver åtgärdas för att uppfylla lagkraven.
  • En kostnadsuppskattning och en tidsplan för att uppdatera webbplatsen så att den uppfyller lagkraven.

Så här hjälper vi dig att få en mer tillgänglig webbplats

1. Tillgänglighetsanalys

Våra experter på tillgänglighet genomför en tillgänglighetsanalys av åtminstone sex sidor på din webbplats utifrån WCAG:s riktlinjer 2.1 nivå AA, och testar sidorna för att se att de uppfyller riktlinjerna.

2. Definierar en handlingsplan

Utifrån tillgänglighetsanalysen tar vi fram en rapport som beskriver eventuella problem, samt råd och rekommendationer på möjliga åtgärder för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen och uppfylla kraven.

3. Genomför förbättringarna

Soleil har stor erfarenhet av att utveckla webbplatser och vi genomför de ändringar som krävs för att webbplatsen ska uppfylla kraven på tillgänglig webb.

4. Mäter och utvärderar webbplatsen löpande

Riktlinjerna från WCAG uppdateras ständigt och därför är det viktigt att löpande analysera och utvärdera dina webbplatser så att de alltid uppfyller kraven.

Skräddarsydda intranätlösningar

Vi erbjuder även skräddarsydda intranätlösningar för att optimera er organisations internkommunikation och informationsflöde. Vårt team hjälper er att skapa ett intranät Länk till annan webbplats. som effektiviserar kommunikation och informationshantering, stärker samarbete och optimerar den digitala arbetsplatsen. Med tillgång till moderna plattformar som Microsoft 365 och Sitevision, designar vi lösningar som är perfekt anpassade för just era behov.

Vad är WCAG och Tillgänglighet?

Blogg

Våra tillgänglighetsexperter reder ut begreppen och ger konkreta tips för hur ni kan arbeta med tillgänglighet.