Gå till innehåll

Digital strategi

Det är viktigt att man har en strategi vid en digitaliseringsresa. Vid stora förändringar till små är det betydelsefullt att veta varför, för vem och vad som är viktigt. Vi på Soleil hjälper er att ta kontroll över er digitalisering. Att arbeta långsiktigt, med fokus på hållbara lösningar, resultat, kvalitet och skalbarhet. Kommunikations- och webbstrategiska projekt för hela regioner, universitet och bolagsgrupper till rådgivande insatser för den lilla organisationen finns bland våra referenser.

Jag vill veta mer!

Vi hjälper er att ta fram en digital strategi

  • Vi tar fram en digital strategi baserat på en effektkartläggning Länk till annan webbplats.. Vi ser till att lösningen är användarcentrerad, innovativ och arbeta mot satta effektmål.
  • Vi hjälper er att säkra era satsningar genom att skilja på problem och symtom på problem.
  • Vi utreder era kommunikationskanaler och tar fram en optimerad kanalstrategi Länk till annan webbplats.. Det ska vara lätt att göra rätt.
  • Vi genomför riskanalys för era digitala kanaler så alla veta vad som kan hända, hur sannolikt det är, vilka konsekvenser det kan få och hur handlingsplanen ser ut om det händer.
  • Vi tar fram mål- och mätplan med automatiserade rapporter så att verksamheten styr mot rätt mål och vidtar rätt åtgärd tid om sådan skulle behövas. Man ska veta vad man gör och hur det går.
  • Vi ger strategisk rådgivning om hur projekten bör genomföras, i vilken ordning och hur arbetsflödet mellan olika professioner bör se ut för att resultatet ska bli optimalt.
  • Vi bidrar med strategisk rådgivning / samordning / projektledning för olika satsningar och inom ett projekts samtliga faser om sådan kapacitet saknas internt.
  • Vi genomför digital arbetsmiljökartläggning Länk till annan webbplats. för att säkertställa en fungerande arbetsplats för den moderna organisatationen. Allt i enlighet med reglerna för systematiskt arbetsmjöarbete (SAM).

Vikten av digital verksamhetsutveckling

Många pratar idag om digitalisering utan att egentligen reflektera över att det knappast är någon nyhet. En stor del av vårt arbete görs via datorer och mobila plattformar och har gjorts i många år. Frågan om vi arbetar digitalt är sedan länge överspelad utan fokus bör ligga på hur och med vilka verktyg.

”Det är användarnas behov som styr”

Inga system eller tjänster kommer att leva långsiktigt om de inte tar hänsyn till användarna. Allt digitalt strategiskt arbete bör därför ha fokus på användarens behov, begränsningar och förutsättningar.

Genom digital verksamhetsutveckling kan ni förbättra och optimera era arbetsmetoder och processer. Det innebär att ni kan automatisera manuella uppgifter, visualisera viktig data och fatta smartare beslut. Vi hjälper er att utveckla er digitala verksamhetsutveckling så att ni kan få ut det mesta av era digitala resurser.

Vi reder ut begreppen UX- och UI-design!

Webbinar

Vad betyder egentligen UX och UI? Ni kan vara lugna – i det här webbinariet reder vi ut begreppen och går igenom varför de båda är så viktiga i arbetet med att ta fram en användbar webbplats.

Kanalstrategi - nyckeln till effektiv kommunikation

Blogg

I de flesta verksamheter finns det olika kanaler att kommunicera i, både internt och externt. Med en kanalstrategi blir det tydligt för alla på arbetsplatsen vilken kanal som ska användas när, och för vilken typ av kommunikation.