Gå till innehåll

Kanalstrategi

Rätt information på rätt plats

All information och alla dokument som skapas kan klassificeras och ofta vässas när de tas fram. I andra änden kommer information förr eller senare tappa sin relevans och behöva gallras och hanteras. Med en genomarbetad kanalstrategi kan Soleil hjälpa er framåt i arbetet med helheten kring informationsproduktion, kommunikation, sortera kanaler och mottagare.

Bidrar till en bättre arbetsmiljö

Tempot i dagens verksamheter är högre än någonsin och mängden verktyg och plattformar ökar i samma höga tempo. Många arbetsplatser har fantastiska möjligheter att kommunicera och dela arbete, men många känner nog igen sig i att alla verkar hitta sin egna favoritsätt för kommunikation och hur man delar med sig av sitt arbete. Till slut får man information av samma art på genom massor med olika kanaler och kaos är ett faktum. Den IT-miljö som skulle vara till hjälp blir istället det som gör verksamheten ineffektiv och driver på stress.

5 goda skäl till att ni ska satsa på en kanalstrategi:

  • Ökar effektiviteten i arbetet
  • Minskar informationsstressen
  • Sparar tid och pengar
  • Snabbare on-boarding för nyanställda
  • Lättare att vidareutveckla ett bra digitalt stöd för alla medarbetare

Vi hjälper er att effektivisera er digitala arbetsmiljö, skapa en helhetlösning kring informationshantering med en hållbar kanalstrategi. Kontakta oss för ett samtal kring hur det fungerar hos er idag, hur det skulle kunna fungera i framtiden och vägen dit.

Kanalstrategi - nyckeln till effektiv kommunikation

Blogg

I de flesta verksamheter finns det olika kanaler att kommunicera i, både internt och externt. Med en kanalstrategi blir det tydligt för alla på arbetsplatsen vilken kanal som ska användas när, och för vilken typ av kommunikation.