Gå till innehåll

Kanalstrategi

Vi hjälper er att effektivisera er digitala arbetsmiljö, skapa en helhetlösning kring informationshantering med en hållbar kanalstrategi. Kontakta oss för ett samtal kring hur det fungerar hos er idag, hur det skulle kunna fungera i framtiden och vägen dit.

Rätt information på rätt plats

All information och alla dokument som skapas kan klassificeras och ofta vässas när de tas fram. I andra änden kommer information förr eller senare tappa sin relevans och behöva gallras och hanteras. Med en genomarbetad kanalstrategi kan Soleil hjälpa er framåt i arbetet med kommunikation, informationsproduktion, sortera kanaler och mottagare.

En digital kanalstrategi bidrar till en bättre arbetsmiljö

Tempot i dagens verksamheter är högre än någonsin och mängden verktyg och plattformar ökar i samma höga tempo. Många arbetsplatser har fantastiska möjligheter att kommunicera och dela arbete, men många känner nog igen sig i att alla verkar hitta sin egna favoritsätt för kommunikation och hur man delar med sig av sitt arbete. En digital kanalstrategi hjälper till att skapa en strukturerad och enhetlig kommunikationsmetodik, där alla i organisationen har tydliga riktlinjer för hur man kommunicerar och delar information.

5 goda skäl till att ni ska satsa på en kanalstrategi:

Kanalstrategi - nyckeln till effektiv kommunikation

Blogg

I de flesta verksamheter finns det olika kanaler att kommunicera i, både internt och externt. Med en kanalstrategi blir det tydligt för alla på arbetsplatsen vilken kanal som ska användas när, och för vilken typ av kommunikation.