Gå till innehåll

Bra digital arbetsmiljö - förbättra din verksamhet och få välmående medarbetare med hjälp av Digitala skyddsronder

Vill ni kunna sätta checkbox att systematiskt arbetsmiljöarbete även digitalt är genomfört?

Omställningen till nya arbetssätt skedde otroligt snabbt under pandemin. Men åtgärder måste nu ske mer organiserat för att säkerställa en god arbetsmiljö både digitalt och fysiskt. 36 procent av kontorsarbetare anger att de lider av digital stress. Arbetsmiljölagen ställer idag därför även digitala krav på arbetsgivare i arbetsmiljöarbetet.

Soleil erbjuder nu stöd till alla organisationer med att genomföra en kartläggning av den digitala arbetsmiljön. Våra skyddsronder ger er bra underlag till konkreta förbättringar som gynnar både medarbetarnas välbefinnande och höjer organisationens effektivitet.

Torbjörn Noaksson

Digital strateg och verksamhetsutvecklare

Torbjörn Noaksson