Gå till innehåll

Förstudie

En väl genomförd förstudie gör det enklare att lyckas med era webb- eller intranätprojekt. Ska ni införa nya system och verktyg behöver ni förstå hur verksamheten fungerar och vilka processer som krävs för att tekniken ska göra nytta. Förstudien visar också på effekterna och konsekvenserna av den tänkta förändringen, vilket gör den till ett bra beslutsunderlag. Vi på Soleil hjälper er gärna med en riktigt bra förstudie.

Vad är en förstudie?

En förstudie är en initial undersökning och analys som genomförs innan ett större projekt eller en planerad verksamhetsförändring påbörjas. Syftet med en förstudie är att utvärdera projektets eller förändringens genomförbarhet, behov, kostnader, risker och möjliga fördelar. På så sätt kan ni utreda hur ni ska gå till väga för att uppnå era mål och vad som krävs för att kunna fatta rätt beslut.

En förstudie ger:

 • Förutsättningar för att få maximalt resultat av en investering
 • Ett bra beslutsunderlag
 • Insikter om vilka förberedelser som krävs
 • Förståelse för användare och förändringsbehov
 • Tydlighet i vilka effekter och konsekvenser ni kan få av en förändring
 • Ett underlag för vilka konsekvenserna blir om ni inte inför en förändring

Hur gör man en förstudie?

När vi gör en förstudie brukar vi vanligtvis inkludera den välkända metoden Effektkartläggning Länk till annan webbplats.. Vi gillar metoden eftersom den gör det tydligt på vilket sätt den nya lösningen ska bidra till goda effekter för er verksamhet.

Resultatet sammanställs i en visuell karta som kan användas under hela projektets gång för att underlätta prioriteringar och beslut.

Innehållet i en förstudie ser ut på följande sätt:

 • Nulägesanalys
 • Effektmålsarbete
 • Insamling av behov
 • Sammanställning av resultat
 • Riskanalys
 • Överlämning till nästa fas i projektet