Gå till innehåll

Vår resa

Våren 2021 startade vi på Soleil resan att ställa om till en självstyrande organisation. Fröet till omställningen såddes redan våren 2020, men det skulle ta ytterligare ett år innan detta frö hade grott och mognat till ett beslut. Vår VD Per Johansson fick tips om boken "Harder, Better, Faster, Stronger" och om det chefslösa företaget Netlight som väckte stort intresse.

utsikt över norska fjordarna

Balans i livet, mod och respekt är våra värderingar

Soleil har sedan starten 2011 varit värderingsstyrt med välmående och hälsa i fokus. Vi tror på en prestigelös kultur där bästa idén vinner och att vi är varandras arbetsmiljö. När vi startade Soleil listade Soleils fyra ägare sina gemensamma värderingar för företaget: balans i livet, mod, och respekt.

Med balans i livet menar vi att vi vill prioritera medarbetarnas och företagets långsiktiga välmående. Med mod menar vi att vi vill uppmuntra att testa nya saker; vi behöver alla kliva ur komfortzonen för att utvecklas. Med respekt menar vi att vi behöver vara toleranta mot människors olikheter. Ett exempel på respekt är att vi strävar efter att tala med varandra och inte om varandra. Vi har många gånger fått kvitton på att vi lever dessa värderingar, tex med kommentarer som ”befriande fritt från vassa armbågar”.

Blev nyfikna på självstyrande organisation när vi upplevde mycket hierarki och stress

Sommaren 2020 hade även Soleils fyra ägare möte. Vi kunde summera våra nio år med Soleil sedan starten 2011, och vi var överens att vi aldrig kunnat ana när vi startade företaget att vi skulle nå dit vi var, med så mycket att vara tacksamma och stolta över. Vi hade hunnit bli hela 40 medarbetare. Företaget drevs som en klassisk matrisorganisation med processägare och teamchefer. Ledningsgruppen bestod av åtta personer. Vi hade detaljerade rollbeskrivningar och alla de policies och rutiner som hör ett välordnat företag till.

Trots alla chefer och all struktur upplevde organisationen en hel del stress. Vi kände att vi inte längre hade det enkla och prestigelösa företag som vi ville bygga. Vi upplevde för mycket hierarki, för mycket titlar, och att vi lade tid och energi på fel saker. Vi blev nyfikna på Netlights sätt att driva företag på och gnistan till en nystart tändes. Kanske var dessa idéer även något för oss.

Resan till en självstyrande organisation – hur idén uppstod

Blogg

Våren 2021 startade vi på Soleil resan att ställa om till en självstyrande organisation. Soleils VD Per Johansson berättar om denna resa i en serie blogginlägg.