Gå till innehåll

Visselblåsarfunktion i Microsoft 365

Från och med den 17 december kräver visselblåsarlagen att alla företag som har fler än 50 anställda har en lösning och rutiner för att hantera rapporteringar om missförhållanden på arbetsplatsen. Alla som jobbar åt företaget oavsett roll ska kunna visselblåsa och känna sig trygga.

Eftersom ni redan betalar för Microsoft 365 licenser kan ni med hjälpa av dessa skapa en kostnadseffektiv visselblåsarfunktion som gör det möjligt för anställda att rapportera missförhållanden och oegentligheter inom organisationen.

Funktionen är enkel att använda och kan hjälpa till att öka transparensen och förtroendet mellan anställda och ledning. Med Microsoft 365 kan du också säkerställa att anställda känner sig trygga när de rapporterar missförhållanden och att deras identitet skyddas i de fall de så önskar.

Vår lösning

Vår lösning möjliggör att medarbetare kan lämna tips anonymt eller med namn. I båda fallen kommer personen att få uppdateringar om ärendet. Den som är satt att hantera ärendet kommunicerar via Forms och i de fall personen velat vara anonym vet inte den som hanterar ärendet vem det gäller utan det sker i bakgrunden.

Lösningen är också flexibel om ni som kund vill koppla på hantering av annan typ av rapportering, tex incidenter, arbetsmiljö eller annat.