Mer tillgänglig webb med tillgänglighetsgranskning

Det är viktigt att alla besökare på en webbplats kan hitta och ta del av informationen. För vissa verksamheter är detta inte bara viktigt utan också ett lagkrav. Vi hjälper dig att säkerställa att webbdirektivet uppfylls.

Vi på Soleil kan hjälpa dig att säkerställa att ni uppfyller EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. För att uppfylla direktivet behöver ni säkerställa att ni följer WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 nivå AA.

Med en tillgänglighetsgranskning får du

  • Kunskap om olika användargruppers behov på webbplatsen.

  • En checklista över vad på webben som behöver åtgärdas för att uppfylla lagkraven.

  • En kostnadsuppskattning och en tidplan för att uppdatera webbplatsen så att den uppfyller lagkraven.

Så här hjälper vi dig

Analys av nuläget - vi gör en revision utifrån riktlinjerna WCAG 2.1 AA

Våra experter på tillgänglighet genomför en granskning av åtminstone sex sidor på din webbplats utifrån WCAG:s riktlinjer 2.1 nivå AA. Vi testar också sidorna för att se att de uppfyller riktlinjerna.

Definierar en handlingsplan

Utifrån analysen tar vi fram en rapport som beskriver de problem som identifierats samt råd och rekommendationer på möjliga åtgärder för att förbättra tillgängligheten och uppfylla kraven.

Genomföra förbättringarna

Soleil har stor erfarenhet och vi genomför ändringar så att webbplatsen uppfyller kraven på en tillgänglig webb.

Mäta och utvärderar webbplatsen löpande

Riktlinjerna från WCAG uppdateras ständigt och därför är det viktigt att löpande analysera och utvärdera dina webbplatser så att de alltid uppfyller kraven.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt