Strategi och rådgivning

I Microsoft 365 finns det så många tjänster och funktioner inom varje tjänst att det kan vara klokt att först fundera över vilka behov ni har i er verksamhet, innan ni släpper lös hela lådan för alla medarbetare. Vi hjälper er att ta fram strategier för hur era verksamhetsbehov kan förverkligas med tjänsterna och lösningarna i Microsoft 365 och hur ni bäst inför tjänsterna så att de används av alla medarbetare och på rätt sätt.

Utbildningar och förändringsledning

Ett införande av tjänster och lösningar kräver förändrade arbetssätt. Vi hjälper er att öka mognadsgraden genom utbildning och vår modell för att sprida engagemang.

Tjänstedesign

Med vår unika (det här är inte något vi bara säger) kompetens inom tjänstedesign för MS365 har vi lång erfarenhet av att kombinerar användarfokus, design och funktion.

Struktur och ordning & reda

När man ökar användandet så är det är viktigt att en bra grundstruktur är på plats så att man ger förutsättningar för att hålla fortsatt ordning och reda. Vi kan hjälpa er ta fram informationsarkitektur, dokumenthanteringsplan och struktur i SharePoint för att nämna några.

Anpassningar

Vi hjälper er utnyttja standardfunktionalitet så långt det bara går när vi ser över era behov, men ibland finns det verksamhetsspecifika behov som efter undersökning kräver anpassningar. Här kan vi hjälpa er med att avväga att välja no/low code eller om utveckling är aktuellt.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Nöjda kunder

Våra specialister skriver blogginlägg och spelar in webbinarier om både vanliga och ovanliga frågeställningar om Microsoft 365. Här har vi samlat allt inom ämnet.

Inspiration/microsoft-365

Här hittar du allt som har med SharePoint att göra.

Inspiration/Sharepoint

Kontakt

Vill du veta mer om hur Soleil kan hjälpa dig med en strategi för att ni ska få ut mer av Microsoft 365? Ring eller mejla mig så bestämmer vi en tid.

Kontakt