Gå till innehåll

Utbildning i Microsoft 365

Ett införande av nya tjänster och lösningar kräver förändrade arbetssätt. Vi hjälper er att tycka bättre om verktygen, använda dem mer och tar tillvara på möjligheterna bättre genom utbildning i Microsoft 365.

Arbete på laptop

Om vår kurs i Microsoft 365

Under vår kurs i Microsoft 365 erbjuder vi utbildning och stöttning inom de flesta verktygen som finns i Microsofts verktygslåda. Genomgående för alla utbildningar är att vi jobbar verksamhetsnära och i mindre grupper så att alla känner att de har tagit steg framåt i sin digitala resa när vi är klara.

Vi genomför vår Microsoft 365-kurs online via Teams, men även på plats. Nedan visar vi de utbildningar som vi oftast håller inom Microsoft 365.

Generellt om 365

Vår Microsoft 365-utbildning går igenom hur de olika delarna hänger ihop och var ni hittar de olika programmen. Grundläggande inställningar i Outlook, OneDrive och Officepaketet på webben gås igenom. Även lite kort om Teams som samarbetsyta.

Utbildning i Microsoft Teams

Microsoft Teams är en kommunikations- och samarbetsplattform som möjliggör effektivt samarbete och kommunikation inom och mellan team och organisationer.

Det finns möjligheter och funktionalitet för att göra er arbetsvardag både effektivare och roligare. I vår Microsoft Teams-utbildning online hjälper vi er att utnyttja verktygets fulla potential

Dokumenthantering

Har ni en dokumenthantering i SharePoint i dag och behöver tips och trix på hur ni kan nyttja den inbyggda funktionaliteten på ett smartare sätt är vår Sharepoint-utbildning för er. Vi går igenom kolumner, grupperingar och vyer samt smarta arbetssätt för den dagliga hanteringen av dokument.

Rikshem satsade på utbildning

Kundcase

På Rikshem har 250 anställda blivit utbildade i att använda SharePoint genom ett femtiotal sessioner. Alla har fått två utbildningar och de som har velat ha mer har också fått den möjligheten.