Lär dig mer om verksamhetsutveckling

Kontorsbild

För att resultatet av en investering i nya digitala verktyg eller system ska bli bra är det avgörande att du ser till att medarbetarna får utbildning och lär sig hur de nya verktygen fungerar. Men för att verksamheten i stort ska fungera krävs inte bara bra verktyg. Minst lika viktigt är att det finns tydliga arbetsprocesser på plats och att medarbetarna får möjlighet att etablera nya vanor och rutiner. Våra utbildningar i verksamhetsutveckling ser till att ni kan förbättra förmågan att skapa värde och att tillvarata resurserna på bästa sätt.


Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig